Kinderrijk is de kinderopvang binnen de IJdoornschool.
Er wordt HDO (halve dagopvang) en BSO (buitenschoolse opvang) geboden.

HDO:
Bij HDO IJdoorn is veel zorg en aandacht besteed aan de indeling en inrichting van de ruimtes. Daardoor is het een mooie en uitdagende opvanglocatie voor peuters van twee tot vier jaar. De groepsruimte is uitnodigend en verrassend ingericht, rustig van vorm en kleur en zorgen zodoende voor een sfeervolle uitstraling.

HDO IJdoorn heeft twee stamgroepen. In iedere stamgroep worden vijf ochtenden per week met behulp van het voor- en vroegschoolse (VVE-) programma Piramide voorschoolse activiteiten aangeboden. De voorschool heeft de beschikking over twee groepsruimtes op de begane grond. Aan de groepsruimtes grenst een ruime buitenruimte die passend is ingericht.

BSO:
Bij BSO IJdoorn is veel zorg en aandacht besteed aan de indeling en inrichting van de ruimtes. Daardoor is het een mooie en uitdagende opvanglocatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De groepsruimte is uitnodigend en verrassend ingericht, rustig van vorm en kleur en zorgen zodoende voor een sfeervolle uitstraling.

In de basisgroep van BSO IJdoorn kunnen maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar worden opgevangen. De buitenschoolse opvang beschikt over één basisgroepsruimte, die zich op de begane grond van de basisschool bevindt. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de gymzaal op de eerste verdieping. Grenzend aan de groepsruimte bevindt zich een omheind schoolplein dat door de buitenschoolse opvang als buitenruimte gebruikt wordt.