Noodplan lerarentekort Amsterdam

Noodplan Lerarentekort Amsterdam overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs
Het tekort aan leerkrachten in Amsterdam is groot, en zal de komende jaren verder oplopen. Het is bovendien niet gelijk verdeeld over de stad. Scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand, hebben veel vaker te maken met tekorten. Op dit moment probeert iedere school die met oplopende tekorten wordt geconfronteerd, dat zo goed mogelijk op te vangen. Dat levert een breed scala aan ad hoc-maatregelen op, waarvan het einde in zicht is. Op een flink aantal scholen is het breekpunt bereikt, en worden de gevolgen voor de leerlingen en zittende leerkrachten, alsook de schoolleiding, scherp voelbaar.

De afgelopen periode is met zeer veel mensen in en om het Amsterdamse onderwijs gesproken over de toekomst van onze scholen. Het was mooi om te merken met hoeveel inzet we blijven nadenken over zo goed mogelijk onderwijs voor onze kinderen. We zitten niet bij de pakken neer. Niemand accepteert dat de tekorten vooral neerslaan bij die scholen waar goed onderwijs het hardste nodig is. Dit plan is een weerslag van wat al die betrokkenen bij het Amsterdamse onderwijs naar voren hebben gebracht. Vandaag is het noodplan lerarentekort overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs.

Dit noodplan laat zien dat het tekort – ondanks additionele inzet vanuit besturen, gemeente en Rijk – naar verwachting toeneemt. Daarom zijn er noodmaatregelen uitgewerkt. Het noodplan is gebouwd op drie pijlers: (pijler 1): Maximaal inzetten op behoud en werving van leerkrachten, (pijler 2): Gelijke verdeling van de tekorten en (pijler 3): Scholen ondersteunen in omgaan met tekorten.

Meewerken aan de uitvoering van dit plan, betekent niet het accepteren van het lerarentekort. Want laat duidelijk zijn dat hier niet een nieuwe werkelijkheid voor het onderwijs wordt beschreven, waar we vanaf nu aan moeten gaan wennen. Het is een noodplan, en dat moet het blijven. Daarom vraagt dit noodplan inzet van alle betrokkenen. Niet alleen van leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. Maar ook van opleiders, gemeente en de Rijksoverheid. Extra inzet is nodig op alle fronten.

Leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en ondersteuners verdienen dit perspectief.

Dit is de volledige tekst van het Noodplan (januari 2020)