Wegens het Coronavirus is de school alleen open voor leerlingen. Ouders mogen alleen op afspraak in het gebouw komen.
Wilt u een gesprek? Dan zijn we telefonisch bereikbaar, via 020-6363914.
Er kan ook per e-mail contact gemaakt worden: directie.ijdoornschool@innoord.nl
We houden ouders op de hoogte van de ontwikkelingen via de Parro-app. Hiermee kunnen zij ook contact houden met de leerkracht van hun kinderen.
Als er lesgegeven wordt op afstand krijgen de leerlingen een chromebook van school mee naar huis. Informatie hierover is te vinden op de website www.innoordleertthuis.nl
Er staan onder andere handleidingen op voor thuiswerken, voor leerlingen, ouders en voor personeel.

Onze school

Ouders

Nieuws

© Copyright - IJdoornschool Amsterdam