Ouderportaal Parnassys

Klikt u hieronder dan komt u vanzelf op de juiste pagina van het ouderportaal terecht:

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/

Handleiding ouderportaal

Inleiding:

De school werkt al een aantal jaren met het programma Parnassys.

In dit digitale programma worden alle cijfers van de toetsen van de leerlingen opgeslagen.

Parnassys heeft ook een ouderportaal. Dit betekent dat u zelf op de computer de resultaten van uw kind in kan zien.

Op deze manier willen wij u graag op de hoogte houden van de vorderingen van uw kind. U ziet alleen de resultaten van uw eigen kinderen.

Als school kunnen wij niet de inhoud en lay-out van de modules instellen, dit gebeurt door Parnassys.

Wij hopen dat het ouderportaal de communicatie tussen ouders en school nog meer versterkt.

Via Parnassys ontvangt u een email met daarin vermeld een gebruikersnaam en wachtwoord om de gegevens van uw kind(eren) te kunnen bekijken. De eerste keer logt u in met deze gegevens. U heeft de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen.

Het wijzigen doet u op de volgende manier:

Nadat u bent ingelogd met het oorspronkelijke wachtwoord kunt u via het icoon rechtsbovenin uw wachtwoord wijzigen. Door te klikken op het icoon van het poppetje krijgt u 3 mogelijkheden: Profiel, School en Uitloggen. U klikt op profiel. Hier ziet u de gegevens van uw kind(eren).Door te klikken op de knop “Wachtwoord wijzigen” kunt u een eigen wachtwoord invoeren.

De gebruikersnaam is niet te wijzigen.

Wanneer u het wachtwoord bent vergeten kunt u op de inlogpagina klikken op: “Wachtwoord vergeten?” U geeft uw gebruikersnaam op en krijgt vervolgens nieuwe codes toegestuurd via uw mail.

Op tabblad “School” krijgt u alle gegevens van de school te zien. Op tabblad “Uitloggen” heeft u de mogelijkheid om het ouderportaal te verlaten.

Wat ziet u via het ouderportaal?

Via het ouderportaal ziet u de gegevens van uw kind(eren) zoals het adres, de namen en de geboortedatum. Dit wordt ook wel personalia genoemd.

U kunt via het potloodje bovenin wijzigingen doorgeven. U kunt niets zelf veranderen in het systeem. School krijgt een melding van uw wijzigingen en zal deze doorvoeren. School vindt het belangrijk dat we de juiste adres- en telefoongegevens hebben. Wilt u goed kijken of deze gegevens kloppen en doorgeven wanneer dit verandert? Dan kunnen wij u altijd bereiken. Er zijn echter gegevens die minder van belang zijn. Dit zijn ook gegevens die school zelf moeilijk kan veranderen in het systeem. Wij hopen hierbij op uw begrip.

Naast persoonlijke gegevens ziet u ook de resultaten van de Cito-toetsen (niet methode toetsen) en de methodetoetsen. In het ouderportaal worden de Cito-toetsen landelijke toetsen genoemd.

Er worden toetsen afgenomen die bij een methode horen zoals rekenen, spelling en taal, maar er worden ook Cito-toetsen afgenomen.

Het doel van het toetsen is de resultaten en de ontwikkeling van een leerling over een aantal jaren te volgen. De Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd; hierdoor kunnen resultaten vergeleken worden met alle andere leerlingen in Nederland uit dezelfde jaargroep.

Voor een methodegebonden toets kan een kind thuis oefenen bijvoorbeeld door het huiswerk te leren, maar bij de Cito-toetsen is dit niet zo. Om de methodetoetsen en de Cito-toetsen te kunnen bekijken, klikt u op de foto van uw kind. U krijgt 3 mogelijkheden: Toetsen, Groep en Over.Als u op toetsen klikt krijgt u de vakken te zien waarvan de methodetoetsen zijn afgenomen. Door een van deze vakken te kiezen, krijgt u de cijfers te zien. Als u op landelijke toetsen klikt krijgt u de resultaten van de Cito-toetsen te zien.Alle niet methodetoetsen of landelijke toetsen zijn de Cito-toetsen. Voor dit jaar zijn deze nog leeg, omdat de toetsen pas in januari worden afgenomen. Wel kunt u links onderin het schooljaar kiezen. Het is dus ook mogelijk om de Cito-toetsen van het jaar daarvoor te bekijken. Dit doet u door op het vakje van 2012-2013 te klikken en een ander jaar te kiezen. Dit geld ook voor de methodetoetsen.

Cito toetsen:

Citoscores worden weergegeven in de vaardigheidsniveaus A, B, C, D of E.

De scores zijn als volgt:

Niveau A: De leerling haalt een zeer goede score

Niveau B: De leerling haalt een goede score

Niveau C: De leerling scoort voldoende

Niveau D: De leerling scoort zwak, beheerst de leerstof nog niet

Niveau E: De leerling scoort onvoldoende, extra hulp in/buiten de klas is nodig

Soms staat er ook een + of – achter. Een C- is dan een lage C score en een C+ een hoge C score.

Methodetoetsen:

Als u klikt op een methodetoets verschijnen er meedere scores. Een toets bestaat uit verschillende opdrachten. Voor elke opdracht staat er een score. Daaraan kunt u zien hoe uw kind de opdrachten heeft gemaakt. Daarnaast staat er een gemiddeld cijfer bij de toets. Dit cijfer telt voor het rapport. De scores hebben kleuren.

De kleuren betekenen:

Blauw: Goed

Groen: Voldoende

Oranje: Matig

Rood: Onvoldoende

Door linksbovenin op het icoon huis te drukken, komt u weer bij de beginpagina terecht.

Wilt u ook een inlogcode? Heeft u vragen of opmerkingen? Kloppen bepaalde gegevens van uw kind(eren) niet? Dan kunt u ons mailen op het volgende adres: parnassys@ijdoornschool.nl

Het is belangrijk om in de mail de namen van uw kind(eren) te vermelden, zodat wij weten om welke leerlingen het gaat.

Wanneer u per ongeluk uw inlogcode of wachtwoord kwijt bent, kunt u ons ook mailen op bovenstaand adres. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk nieuwe inlogcodes sturen.