Ouderbetrokkenheid op de IJdoornschool

Als ouder krijgt u regelmatig informatie over alle belangrijke gebeurtenissen op school. We informeren
u ook over het wel en wee van uw eigen kind. Een goede samenwerking tussen ouders en school is in het belang van uw kind.

Het is altijd mogelijk om leerkrachten te spreken. Wilt u de directie spreken, dan kan dat ook. De deur staat letterlijk bijna altijd open!

Regelmatig verschijnt onze nieuwsbrief. Er staan leuke verhalen van de kinderen in, maar u kunt er ook  belangrijke mededelingen in lezen. Ook verschijnt er per blok van de methode de Vreedzame school een vreedzame nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte wat u kind leert op het gebied van sociale vaardigheden.