Ouderbetrokkenheid op de IJdoornschool

Als ouder krijgt u regelmatig informatie over alle belangrijke gebeurtenissen op school. We informeren u ook over wat uw kind al goed doet en waar het nog aan kan werken. Een goede samenwerking tussen ouders en school is in het belang van uw kind.

Het is altijd mogelijk om leerkrachten (na schooltijd) of directie te spreken, maar daarvoor moet u wel een afspraak maken. Voor schooltijd kunt u best een korte boodschap melden, maar hebben de leerkrachten geen tijd om echt met u  in gesprek te gaan.

Om ouders op de hoogte te houden gebruiken we de Parro-App. Elke twee weken wordt er een nieuwsbrief door de directie gemaakt, die naar de ouders verstuurd wordt in de Parro-App. Ook kunnen ouders toetsgegevens in ParnasSys bekijken. Zie daarvoor het kopje ‘Ouderportaal‘.

Tevens hebben we een oudercommissie die ons helpt met diverse feesten, en een medezeggenschapsraad die actief meedenkt over het onderwijs.

.