Ouderbetrokkenheid op de IJdoornschool

Als ouder krijgt u regelmatig informatie over alle belangrijke gebeurtenissen op school. We informeren u ook over het wel en wee van uw eigen kind. Een goede samenwerking tussen ouders en school is in het belang van uw kind.

Het is altijd mogelijk om leerkrachten of directie te spreken (na schooltijd), maar daarvoor moet u wel een afspraak maken. Voor schooltijd kunt u best een korte boodschap melden, maar hebben de leerkrachten geen tijd om echt in gesprek te gaan.

Om ouders op de hoogte te houden gebruiken we de Parro-App, en de mail. Er wordt een nieuwsbrief door de directie gemaakt, die naar de ouders verstuurd wordt in de Parro-App. Ook kunnen ouders toetsgegevens in ParnasSys bekijken. Zie daarvoor het kopje ‘Ouderportaal‘.

Tevens hebben we een oudercommissie die ons helpt met diverse feesten, en een medezeggenschapsraad die actief meedenkt over het onderwijs.

.