De MR van de school bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten die het schoolbeleid bespreken met de directie. De leden van de MR worden door de ouders van leerlingen en de leerkrachten gekozen en vertegenwoordigen de belangen van alle leerlingen, ouders en leerkrachten.

Voor bepaalde zaken heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht voordat een besluit genomen wordt. Er wordt o.a. gesproken over personeelszaken, beleid van de school, organisatie van de school, financiën en passend onderwijs.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar.
De data voor dit schooljaar zijn:
Maandag 9 september van 18.30 – 20.00 uur
Maandag 4 november van 18.30 – 20.00 uur
Maandag 9 december van 18.30 – 20.00 uur
Maandag 3 februari van 18.30 – 20.00 uur
Maandag 23 maart van 18.30 – 20.00 uur
Maandag 18 mei van 18.30 – 20.00 uur

Dit is de MR van de IJdoornschool.
MR 2019De leden van onze MR zijn:Oudergeleding
Dhr. R. Moumli
Dhr. K. Sener
Mevr. A. Turkmen

Personeelsgeleding:
Mevr. M. Deinum
Mevr. M. Grzankowska
Mevr. B. Veldhuis

Voorzitter: dhr. R. Moumli
Secretaris: mevr. B. Veldhuis

Als u vragen of opmerkingen heeft om in de MR te (laten) bespreken, dan kunt u mailen naar: mr@ijdoornschool.nl