De MR van de school bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten die het schoolbeleid bespreken met de directie. De leden van de MR worden door de ouders van leerlingen en de leerkrachten gekozen en vertegenwoordigen de belangen van alle leerlingen, ouders en leerkrachten.
Notulen van de vergadering 21 juni 2021.
Notulen van de vergadering 4 oktober 2021
Notulen van de vergadering 22 november 2021
Notulen van de vergadering 24 januari 2022
Voor bepaalde zaken heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht voordat een besluit genomen wordt. Er wordt o.a. gesproken over personeelszaken, beleid van de school, organisatie van de school, financiën en passend onderwijs.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar.

De data voor dit schooljaar zijn:

maandag 4 oktober
maandag 22 november
maandag 17 januari
maandag 28 februari
maandag 11 april
maandag 23 mei
maandag 4 juli

Dit is de MR van de IJdoornschool.
2021-2022 » De leden van onze MR zijn:
Oudergeleding
Dhr. R. Moumli
Dhr. K. Sener
Mevr. A. Turkmen

Personeelsgeleding:
Mevr. M. Deinum
Mevr. D. van Meetelen
Mevr. B. Veldhuis

Voorzitter: dhr. R. Moumli
Secretaris: mevr. M. Deinum

Als u vragen of opmerkingen heeft om in de MR te (laten) bespreken, dan kunt u mailen naar: mr@ijdoornschool.nl