De MR van de school bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten die het schoolbeleid bespreken met de directie. De leden van de MR worden door de ouders van leerlingen en de leerkrachten gekozen en vertegenwoordigen de belangen van alle leerlingen, ouders en leerkrachten.Dit is het jaarverslag 2018-2019 dd 09-09-2019

Voor bepaalde zaken heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht voordat een besluit genomen wordt. Er wordt o.a. gesproken over personeelszaken, beleid van de school, organisatie van de school, financiën en passend onderwijs.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar.

De data voor dit schooljaar zijn:

Maandag 9 september van 18.30 – 20.00 uur Notulen van de vergadering
Maandag 4 november van 18.30 – 20.00 uur vervallen
Maandag 9 december van 18.30 – 20.00 uur Notulen van de vergadering
Maandag 3 februari van 18.30 – 20.00 uur Notulen van de vergadering
Maandag 23 maart van 18.30 – 20.00 uur
Maandag 18 mei van 18.30 – 20.00 uur

De data voor komend schooljaar zijn:

Maandag 14 september 2020
Maandag 2 november 2020
Maandag 18 januari 2021
Maandag 8 maart 2021
Maandag 10 mei 2021
Maandag 21 juni 2021

Dit is de MR van de IJdoornschool.
MR 2019De leden van onze MR zijn:Oudergeleding
Dhr. R. Moumli
Dhr. K. Sener
Mevr. A. Turkmen

Personeelsgeleding:
Mevr. M. Deinum
Mevr. M. Grzankowska
Mevr. B. Veldhuis

Voorzitter: dhr. R. Moumli
Secretaris: mevr. B. Veldhuis

Als u vragen of opmerkingen heeft om in de MR te (laten) bespreken, dan kunt u mailen naar: mr@ijdoornschool.nl