De oudercommissie

De IJdoornschool heeft een enthousiaste Oudercommissie. De oudercommissie helpt de school bij de vele activiteiten die er in de loop van het jaar zijn. Deze activiteiten worden voor een groot deel betaald uit het ouderfonds. Denk hierbij aan: schoolreisjes, Sinterklaasfeest, kerstbomen en -maaltijd, film, afscheid groep 8, discoavond, drankjes bij sportdagen, bezoek aan Artis, speciale projecten (zoals circus op school).

Om dit allemaal voor de kinderen te kunnen blijven bekostigen, is uw bijdrage hard nodig! Hoe hoog de ouderbijdrage is, en hoe u dit kunt betalen vindt u in de bijlage. De OC kan altijd extra hulp gebruiken, heeft u interesse dan kunt u dit doorgeven aan de directie van de school.