Ouderportaal ParnasSys

Klikt u hieronder dan komt u vanzelf op de juiste pagina van het ouderportaal terecht:

https://ouders.parnassys.net/

Op de IJdoornschool vinden wij de communicatie met ouders erg belangrijk. 
Daarom hebben wij een ouderportaal ingericht. Bijna alle informatie wordt via het ouderportaal  naar u toegezonden.
De school werkt al een aantal jaren met het het leerlingvolgsysteem Parnassys.
In dit digitale programma worden alle cijfers van de toetsen van de leerlingen opgeslagen. Parnassys heeft ook een ouderportaal. Dit betekent dat u zelf op de computer de resultaten van uw kind in kan zien.
Op deze manier willen wij u graag op de hoogte houden van de vorderingen van uw kind. U ziet alleen de resultaten van uw eigen kinderen.
Als school kunnen wij niet de inhoud en lay-out van de modules instellen, dit gebeurt door Parnassys.
Wij hopen dat het ouderportaal de communicatie tussen ouders en school nog meer versterkt.

Via Parnassys ontvangt u een e-mail met daarin vermeld een gebruikersnaam en wachtwoord om de gegevens van uw kind(eren) te kunnen bekijken. De eerste keer logt u in met deze gegevens. U heeft de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen.
Het wijzigen doet u op de volgende manier:
Nadat u bent ingelogd met het oorspronkelijke wachtwoord kan via de tab “Account” een eigen wachtwoord worden ingesteld. Door te klikken op de knop “Wachtwoord veranderen” kunt u een eigen wachtwoord invoeren. De gebruikersnaam is niet te wijzigen.

Wat ziet u via het ouderportaal?

Via het ouderportaal ziet u de gegevens van uw kinderen zoals het adres, de namen en de geboortedatum. Dit wordt personalia genoemd. Ook ziet u de resultaten van de Cito-toetsen (niet methode toetsen) en de methodetoetsen.
Er worden toetsen afgenomen die bij een methode horen zoals rekenen, spelling en taal, maar er worden ook Cito-toetsen afgenomen.
Het doel van het toetsen is de resultaten en de ontwikkeling van een leerling over een aantal jaren te volgen. De Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd; hierdoor kunnen resultaten vergeleken worden met alle andere leerlingen in Nederland uit dezelfde jaargroep

Als u op het tabblad methodetoetsen klikt krijgt u de cijfers van de methodetoetsen. Als u op het tabblad niet methodetoetsen klikt krijgt u de resultaten van de Cito-toetsen te zien. Alle niet methodetoetsen zijn de Cito-toetsen. Voor dit jaar zijn deze nog leeg, omdat de toetsen in januari en juni worden afgenomen. Wel kunt u bovenin het schooljaar kiezen. Het is dus ook mogelijk om de Cito-toetsen van het jaar daarvoor te bekijken. Dit doet u door op het vakje van 2020-2021 te klikken en een ander jaar te kiezen. Dit geldt ook voor de methodetoetsen.

Normering van de CITO toetsen

De Cito normering wordt weergegeven in Romeinse cijfers:
(in landelijke gemiddelden)I: 20% hoogst scorende leerlingen
II: 20% boven landelijk gemiddelde
III: 20% landelijk gemiddelde
IV: 20% onder landelijk gemiddelde
V: 20% laagst scorende leerlingen

De methodetoetsen

Een toets bestaat uit verschillende opdrachten. Voor elke opdracht staat er een score. Daaraan kunt u zien hoe uw kind de opdrachten heeft gemaakt. Daarnaast staat er een gemiddeld cijfer bij de toets. Dit cijfer telt voor het rapport. 

10: uitmuntend
9: zeer goed
8: goed
7: ruim voldoende
6: voldoende
5: matig
4: onvoldoende

Wilt u ook een inlogcode? Heeft u vragen of opmerkingen? Kloppen bepaalde gegevens van uw kind(eren) niet? Dan kunt u ons mailen op het volgende adres: info@ijdoornschool.nl

Het is belangrijk om in de mail de namen van uw kind(eren) te vermelden, zodat wij weten om welke leerlingen het gaat.
Wanneer u per ongeluk uw inlogcode of wachtwoord kwijt bent, kunt u ons mailen op bovenstaand adres. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk nieuwe inlogcodes toesturen.