Wij zijn de IJdoornschool!

De IJdoornschool is een openbare basisschool waar we samen met de ouders werken aan
de toekomst van onze leerlingen. Er zitten ruim 300 kinderen op de IJdoornschool. Ons prachtige nieuwe schoolgebouw is in 2017 opgeleverd.

De IJdoornschool werkt met de nieuwste methodes voor alle vakgebieden. We hebben veel aandacht voor taal en rekenen. We werken met het concept adaptief onderwijs. Dit is ons referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten.

Vreedzame school

De IJdoornschool is een Vreedzame School. Onze leerlingen leren aardig te zijn voor anderen. Conflicten worden op een vreedzame manier opgelost.

In het kader van De Vreedzame School wordt een aantal leerlingen getraind als mediator. De leerlingmediatoren komen uit groep 7 en 8. Tijdens de pauzes lopen zij rond (meestal in een gekleurde hes of jack) en letten op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of conflict. De hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten.

Dit zijn onze leerlingmediatoren in het kader van De Vreedzame School