Wij zijn de IJdoornschool!

De IJdoornschool is een openbare basisschool waar we samen met de ouders werken aan de toekomst van onze leerlingen. Er zitten ruim 300 kinderen op de IJdoornschool. Ons prachtige schoolgebouw is in 2017 opgeleverd.

Lees meer in de folder.

De IJdoornschool werkt met de nieuwste methodes voor alle vakgebieden. We hebben veel aandacht voor taal en rekenen. We werken met het concept adaptief onderwijs. Dit is ons referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten.

Zo gaat het in onze onderbouw (groepen 1, 2 en 3)

Vreedzame school, sportief en gezond

De IJdoornschool is een Vreedzame School. Onze leerlingen leren aardig te zijn voor anderen. Conflicten worden op een vreedzame manier opgelost.
Wij trainen mediatoren die kleine conflicten zelf proberen op te lossen me leerlingen. Zo proberen we de leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij en goed burgerschap.

Daarnaast vinden wij bewegen en gezond eten erg belangrijk. We hebben inmiddels het predicaat “gezonde en sportieve school” gekregen.

Dit zijn onze leerlingmediatoren in het kader van De Vreedzame School