Ouderbijdrage 2022-2023

De IJdoornschool heeft een enthousiaste Oudercommissie. De oudercommissie helpt de school bij de vele activiteiten die er in de loop van het jaar zijn. Deze activiteiten worden voor een groot deel betaald uit het ouderfonds. Denk hierbij aan: schoolreisjes, Sinterklaasfeest, kerstbomen en -maaltijd, film, afscheid groep 8, discoavond, drankjes bij sportdagen, bezoek aan Artis en speciale projecten.

Om dit allemaal voor de kinderen te kunnen blijven bekostigen, is uw vrijwillige bijdrage aan het ouderfonds hard nodig!

Voor het schooljaar 2022-2023 vragen we, net als voorgaande jaren, € 50 per leerling per schooljaar. We gebruiken hiervan 30 euro voor het schoolreisje. De resterende 20 euro gebruiken we voor alle activiteiten in en buiten de school.

Wanneer u in het bezit bent van een stadspas voor uw kind(eren), hoeft u de ouderbijdrage niet zelf te betalen, maar kan dit met de stadspas. Op maandagmorgen kunt u de stadspas laten scannen bij mevrouw Annet van der Voort. De gemeente betaalt dan de benodigde € 50,00.

Verder hebben wij besloten om ouders zonder stadspas met meerdere kinderen korting te geven op het vrijwillige deel van de ouderbijdrage dat € 20,00 bedraagt.

Voor ieder kind moet het bedrag voor het schoolreisje (€ 30,00) betaald worden.
Voor 1 kind betaalt u: € 50,00 (30 + 20)
Voor het tweede kind betaalt u : € 45,00 (30+15)
Voor het derde kind betaalt u: € 40,00 (30+10)
Voor het vierde (en eventueel volgende) kind(eren) betaalt u: € 35,00 (30+5)

Dus: 1 kind: € 50
2 kinderen: € 95
3 kinderen: € 135
4 kinderen: € 170
5 kinderen: € 205