Welkom bij voorschool IJdoorn in Amsterdam – Noord

Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen op Voorschool IJdoorn samen spelend leren. Hier hebben zij een uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Het kind staat centraal en de activiteiten sluiten aan bij wat elk kind kan en nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor taal, maar daarnaast is er ook veel

tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen.

Openingstijden
Voorschool IJdoorn heeft 3 groepen:

Groep Blauw is geopend op maandag , dinsdag, donderdag, vrijdag van 08.30-12.30 uur.
Groep Groen is geopend op maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag van 08.30-12.30 uur.

Tijdens schoolvakanties is voorschool IJdoorn gesloten.

VVE-methode

Op Voorschool IJdoorn werken met de VVE-methode Uk en Puk. Uk en Puk is een educatieve methode speciaal voor jonge kinderen die er van uit gaat dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën en door de kinderen een uitdagende leeromgeving te bieden. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. VVE staat voor Vroeg en Voorschoolse Educatie.

Meer informatie kijk op onze website:

https://www.tinteltuin.nl/