Regeling voor inschrijving van uw kind op een basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief, de brochure ‘Naar de basisschool’ en een aanmeldformulier.

Uw kind kan op elke Amsterdamse school aangemeld worden. Op het aanmeldformulier geeft u in volgorde uw scholen van voorkeur aan. Daarna levert u het formulier in op de school van uw eerste voorkeur.

Zijn er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen, dan gelden er voorrangsregels.
Elk kind heeft, gerekend vanaf het woonadres, op de acht dichtstbijzijnde scholen voorrang.

Uw kind mag met 2,5 jaar naar de voorschool

Als uw kind 2,5 jaar is, mag het naar de voorschool. Wilt u uw op de voorschool inschrijven, maak dan een afspraak met de school: 020 – 636 3914. Vragen naar juf Marijke.Als u besluit om uw kind op onze voorschool in te schrijven, dan is het belangrijk dat u het burgerservicenummer van uw kind meeneemt. Dit krijgt u van de Belastingdienst, maar het is ook te vinden op het pasje van de zorgverzekeraar.

De Voorschool is onderdeel van de organisatie Combiwel

Zo werken we op de voorschool

Jonge kinderen leren vooral door te spelen. In de ruimtes van onze voorschool hebben we een bouwhoek, een tafel om aan te tekenen en te knutselen, een hoek met poppen en een keuken en een hoek met water en zand. Er wordt iedere dag volgens een vast programma gewerkt.

Er zijn ook drie voorschoolgroepen, gehuisvest in kinderdagverblijf Fesa. Zij maken gebruik van de VVE-methode Uk & Puk van Zwijsen en werken thematisch en volgens een vast programma. Ook hier staat het spel van jonge kinderen centraal.

In het jaarwerkplan voor de Voorschool van Combiwel en het jaarwerkplan voor de Voorschool van Fesa, staat uitgebreid wat u kunt verwachten van de Voorschool. De peuters worden gevolgd in hun ontwikkeling door dagelijkse observaties. Tweemaal per jaar wordt deze ontwikkeling geregistreerd in KIJK.

Ouders van de leerlingen van de Voorschool worden regelmatig uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten
en speel- en leeractiviteiten.