Strooipieten gesignaleerd!

24 November hebben deze hulppieten gestrooid in de onderbouw.
“Zie ginds komt de Stoomboot uit Spanje weer aan…..”🎼🎼

Opvoeddebatten voor moeders

Er gaan weer opvoeddebatten plaatsvinden in Noord Oost!

Opvoeddebat voor moeders: dinsdagochtend van 10:00-11:30 in buurtkamer De Parel

Vanuit het PPO organiseert de gemeente Amsterdam samen met Trias Pedagogica opvoeddebatten. Een reeks bijeenkomsten waarin ouders met elkaar in gesprek gaan over de opvoeding.

Trias Pedagogica is ervaren in het uitvoeren van oudertrainingen over taboegevoelige onderwerpen bij migrantengezinnen.

Het doel is om de opvoedvaardigheden van ouders te vergroten. Er worden taboegevoelige onderwerpen besproken. Maar ook: hoe zijn ouders zelf opgevoed; de normen en waarden die zij belangrijk vinden; de taakverdeling binnen de opvoeding; en het vinden van de balans tussen de opvoeding thuis – op school – op straat.

Tijdens de opvoeddebatten wordt gebruik gemaakt van kaart- en bordspellen die de ouders spelenderwijs met elkaar in gesprek laten gaan over moeilijk bespreekbare onderwerpen.

Zie ook deze flyer:
TriasPedagogica_Opvoeddebatten De Parel_Moeders

Ajax Clinic op school

Op vrijdag 9 november bezocht de Ajax Foundation onze IJdoornschool. Die organisatie had niet alleen de ingang en de hal opgefleurd met vlaggen, maar ook enkele klaslokalen en de gymzaal opgeleukt.
De leerlingen van groep 7 en 8 kregen deze hele dag namelijk een clinic over de Ajax Life Skills, met andere woorden de normen en waarden van Ajax verpakt in vier leuke lessen. Toen de deuren om half negen open gingen, gonsde het meteen door de school : Ajax is er !
In het eigen lokaal kregen de groepen 7 en 8 een les over Gezond en Fit Zijn, eentje over Verstandig Geldgebruik en Sparen, en een les Slim Online waarin ze werd geleerd hoe je je zou moeten gedragen op het internet en met social media.
Daarnaast was er een vierde les, een leuke sportles in de gymzaal waarin echt niet alleen maar werd gevoetbald. Die lessen waren leuk èn interessant.
Vooral in de klaslokalen hingen de kinderen aan de lippen van de gastdocenten.
Alle leerlingen van groep 7 en 8 kregen in de pauze extra fruit ( bananen en mandarijnen ), maar ook een grote, rode Ajax-bidon en een oorkonde om mee naar huis te nemen. In een gezamenlijke afsluiting aan het einde van de dag kreeg elke groep via de juffrouw een voetbal van Ajax om in de pauzes mee te spelen en aan onze school werd een Ajax-certificaat aangeboden. Dit werd overhandigd aan juffen Lindsey en Sanne.
Al met al was het een erg interessante en vooral leuke dag voor groep 7 en 8. Misschien dat een volgende keer groep 5 en 6 eens aan de beurt is !

Nieuws van Noordje

Noordjes_Schrijflab

Speciale gymdagen

gym 2018-2019

Interim-directeur

Vanaf september 2018 is er een interim-directeur op school: Diana Bakker.
Zij is op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig. De overige dagen kunt u terecht bij Lindsey of Sanne.

BBO-Actieweek OP=OP

Aan de Amsterdamse ouders en verzorgers

Amsterdam, 7 maart 201

Betreft: BBO-actieweek OP=OP

Beste ouders en verzorgers,

In Nederland is een enorm tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. Dat lerarentekort is in onze stad groter dan in de rest van Nederland. Scholen ondervinden daar veel hinder van. Dat wordt in de toekomst alleen maar erger.

In Amsterdam verwachten we in 2023 een tekort van bijna vijfhonderd leerkrachten. Als dat waarheid wordt, kunnen 15.000 Amsterdamse kinderen geen onderwijs meer krijgen omdat er simpelweg geen juf of meester te vinden is. De scholen vangen bij ziekte van de leerkracht de kinderen nog steeds op, maar de rek is er uit. Scholen zijn gedwongen om steeds vaker kinderen naar huis te sturen, omdat er geen leerkracht is.

Van 7 t/m 14 maart vragen de Amsterdamse scholen aandacht voor het enorme lerarentekort met de actie OP=OP. U, uw kind en de samenleving hebben belang bij genoeg leerkrachten op iedere school. Daar vragen we aandacht voor. Wilt u ons daarbij steunen?

Wat kunt u doen?

  • Door de petitie OP=OP digitaal te ondertekenen laat u weten dat er meer moet gebeuren om het lerarentekort in Amsterdam tegen te gaan. U kunt dit eenvoudig doen via deze link. Alle handtekeningen worden gebundeld en overhandigd aan de gemeente Amsterdam. De petitie is een verzoekschrift om de gemeente een signaal te geven dat toekomstige actie noodzakelijk is en blijft.
  • Gebruik uw social media door de link van de petitie te delen. Hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe succesvoller onze actie.
  • Download ons actiefilmpje en deel hem op social media.
  • Print de actieposter uit en hang hem achter het raam, in de auto, op het werk, in de bibliotheek, in het wijkcentrum.
  • Wilt u ook de achtergrondinformatie over het lerarentekort in Amsterdam goed doorlezen?
  • Steun ons! Wij vragen uw begrip voor de moeilijke situatie waarin de scholen verkeren. Het helpt de leerkrachten enorm als u laat merken dat u de problemen ziet en dat u hen waardeert.

De informatie vind u ook op de website van het BBO:
http://bboamsterdam.nl/actualiteit/bbo-actie-op-is-op

De actie OP=OP wordt georganiseerd door het BBO. Hierin zijn vrijwel alle Amsterdamse schoolbesturen vertegenwoordigd. Met de actie vragen we de Amsterdamse politici om door te gaan met het huidige beleid en dat beleid verder uit te breiden. Samen staan we voor het belang van uw kind. U kunt rekenen op de inzet en toewijding van de Amsterdamse scholen. Samen met de Amsterdamse politiek, de directeuren en leerkrachten en met u moeten we het tij keren. Doet u mee?

Met vriendelijke groet, namens het BBO, de voorzitters,

Diane Middelkoop, voorzitter College van Bestuur ASKO
Joke Middelbeek, bestuurder STWT

Joke Middelbeek en Diane Middelkoop zijn de twee voorzitters van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam. Deze vereniging van schoolbesturen spreekt namens 35 schoolbesturen, 214 Amsterdamse scholen en 62.195 leerlingen