Kerst

Ook dit jaar zijn wij weer heel erg blij met de ouders die zich hebben ingezet om onze school weer in kerststemming te krijgen. De grote kerstboom staat weer in de aula, zodat iedereen bij binnenkomst weet…..Kerstmis komt eraan!

Start van het schooljaar

In dit .PDF-bestand lees je informatie van de GGD over de Corona-regels die op school gelden vanaf augustus
En in dit .PDF-bestand de informatie van de Rijksoverheid

Studiezalen voor moeders

Noodplan lerarentekort Amsterdam

Noodplan Lerarentekort Amsterdam overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs
Het tekort aan leerkrachten in Amsterdam is groot, en zal de komende jaren verder oplopen. Het is bovendien niet gelijk verdeeld over de stad. Scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand, hebben veel vaker te maken met tekorten. Op dit moment probeert iedere school die met oplopende tekorten wordt geconfronteerd, dat zo goed mogelijk op te vangen. Dat levert een breed scala aan ad hoc-maatregelen op, waarvan het einde in zicht is. Op een flink aantal scholen is het breekpunt bereikt, en worden de gevolgen voor de leerlingen en zittende leerkrachten, alsook de schoolleiding, scherp voelbaar.

De afgelopen periode is met zeer veel mensen in en om het Amsterdamse onderwijs gesproken over de toekomst van onze scholen. Het was mooi om te merken met hoeveel inzet we blijven nadenken over zo goed mogelijk onderwijs voor onze kinderen. We zitten niet bij de pakken neer. Niemand accepteert dat de tekorten vooral neerslaan bij die scholen waar goed onderwijs het hardste nodig is. Dit plan is een weerslag van wat al die betrokkenen bij het Amsterdamse onderwijs naar voren hebben gebracht. Vandaag is het noodplan lerarentekort overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs.

Dit noodplan laat zien dat het tekort – ondanks additionele inzet vanuit besturen, gemeente en Rijk – naar verwachting toeneemt. Daarom zijn er noodmaatregelen uitgewerkt. Het noodplan is gebouwd op drie pijlers: (pijler 1): Maximaal inzetten op behoud en werving van leerkrachten, (pijler 2): Gelijke verdeling van de tekorten en (pijler 3): Scholen ondersteunen in omgaan met tekorten.

Meewerken aan de uitvoering van dit plan, betekent niet het accepteren van het lerarentekort. Want laat duidelijk zijn dat hier niet een nieuwe werkelijkheid voor het onderwijs wordt beschreven, waar we vanaf nu aan moeten gaan wennen. Het is een noodplan, en dat moet het blijven. Daarom vraagt dit noodplan inzet van alle betrokkenen. Niet alleen van leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. Maar ook van opleiders, gemeente en de Rijksoverheid. Extra inzet is nodig op alle fronten.

Leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en ondersteuners verdienen dit perspectief.

Dit is de volledige tekst van het Noodplan (januari 2020)

Schooltandarts

We gunnen ieder kind een gezonde mond en een vrolijke lach!
Wist u dat…
» kinderen met een gezonde mond beter kunnen eten en drinken?
» kinderen met een gezonde mond beter kunnen slapen?
» kinderen met een gezonde mond beter kunnen leren?
Aan alle ouders de volgende adviezen:
» poets bij uw kind tot 11 jaar minstens 1x daags de tanden en kiezen;
» laat uw kind vooral veel water drinken;
» zorg ervoor dat uw kind 2x per jaar naar de tandarts gaat voor controle van de mond.
Uw kind inschrijven als patiënt bij de Jeugdtandverzorging Amsterdam is mogelijk!
Inschrijfkaarten worden uitgedeeld op school of inschrijven kan via onze website. In overleg met de school kunnen wij dan de halfjaarlijkse controles en de eventuele behandelingen op school uitvoeren.
Wilt u liever met uw kind samen de tandarts bezoeken? Maak dan een afspraak op één van onze praktijken!
Hier is uw kind tot 18 jaar ook welkom na de basisschool.
Met vriendelijke groet,
Lilian Brands, tandarts en Frances Smits, assistente
Jeugdtandverzorging Amsterdam
Praktische informatie:
Jeugdtandverzorging Amsterdam
Contact: 020 6166332 (ook voor spoed)
E-mail: info@jtv-amsterdam.nl
Website: www.jtv-amsterdam.nl
Noord: Markengouw 245D
Oost: Stephensonstraat 35
West: Derkinderenstraat 53
West-Osdorp: Tussen Meer 8

Parro-app

Wellicht heeft u een uitnodiging voor de Parro-app gekregen. Deze app is een onderdeel van ParnasSys, ons administratiesysteem.
Vanaf de herfstvakantie zullen we alle communicatie via de Parro-app gaan doen. Dus dan ontvangt u de weekmemo van de leerkracht via deze app op uw telefoon.
Met de Parro-app :
· Blijft u altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken.
· Ontvangt leuke foto’s van de groep of stuur een berichtje naar de leerkracht om snel iets te regelen
· Geeft U samen met andere ouders op om te helpen bij leuke en leerzame schooluitjes
· Parro biedt u en de school een veilige, gesloten omgeving. Uitdelen van contactgegevens is ook niet meer nodig

Tot de herfstvakantie zullen we de weekmemo ook nog via de mail doen, tenzij alle ouders van een groep ‘ingelogd’ zijn, dan zal de leerkracht de app eerder gebruiken.
Met deze Parro-app kunnen we dus korte berichten sturen maar ook foto’s van activiteiten in de groep. Alleen ouders van die groep kunnen de foto’s overigens zien.
Als u moeite heeft met het installeren, dan kunt u binnenkort hulp krijgen van 8.30-8.45 in de bibliotheek van school.
We zullen ook nog een informatiemoment organiseren waarop we de mogelijkheden uitleggen.
Het gebruik van de Parro-app is niet vrijblijvend en alle ouders zullen de app moeten gaan gebruiken.
Voor een kleine uitleg over de Parro-app kunt u de volgende link bekijken:

PARRO app bekijken