Nieuwsbrief juli 2019

Nieuwsbrief juli 2019

Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief Januari 2019

Nieuwsbrief januari 2019

Opvoeddebatten voor moeders

Er gaan weer opvoeddebatten plaatsvinden in Noord Oost!

Opvoeddebat voor moeders: dinsdagochtend van 10:00-11:30 in buurtkamer De Parel

Vanuit het PPO organiseert de gemeente Amsterdam samen met Trias Pedagogica opvoeddebatten. Een reeks bijeenkomsten waarin ouders met elkaar in gesprek gaan over de opvoeding.

Trias Pedagogica is ervaren in het uitvoeren van oudertrainingen over taboegevoelige onderwerpen bij migrantengezinnen.

Het doel is om de opvoedvaardigheden van ouders te vergroten. Er worden taboegevoelige onderwerpen besproken. Maar ook: hoe zijn ouders zelf opgevoed; de normen en waarden die zij belangrijk vinden; de taakverdeling binnen de opvoeding; en het vinden van de balans tussen de opvoeding thuis – op school – op straat.

Tijdens de opvoeddebatten wordt gebruik gemaakt van kaart- en bordspellen die de ouders spelenderwijs met elkaar in gesprek laten gaan over moeilijk bespreekbare onderwerpen.

Zie ook deze flyer:
TriasPedagogica_Opvoeddebatten De Parel_Moeders

Nieuwsbrief vreedzame school – november 2018

nieuwsbrief vreedzaam blok 2 nov 2018

Kletskaart groep 1/2
Kletskaart groep 3
Kletskaart groep 4
Kletskaart groep 5
Kletskaart groep 6

Ajax Clinic op school

Op vrijdag 9 november bezocht de Ajax Foundation onze IJdoornschool. Die organisatie had niet alleen de ingang en de hal opgefleurd met vlaggen, maar ook enkele klaslokalen en de gymzaal opgeleukt.
De leerlingen van groep 7 en 8 kregen deze hele dag namelijk een clinic over de Ajax Life Skills, met andere woorden de normen en waarden van Ajax verpakt in vier leuke lessen. Toen de deuren om half negen open gingen, gonsde het meteen door de school : Ajax is er !
In het eigen lokaal kregen de groepen 7 en 8 een les over Gezond en Fit Zijn, eentje over Verstandig Geldgebruik en Sparen, en een les Slim Online waarin ze werd geleerd hoe je je zou moeten gedragen op het internet en met social media.
Daarnaast was er een vierde les, een leuke sportles in de gymzaal waarin echt niet alleen maar werd gevoetbald. Die lessen waren leuk èn interessant.
Vooral in de klaslokalen hingen de kinderen aan de lippen van de gastdocenten.
Alle leerlingen van groep 7 en 8 kregen in de pauze extra fruit ( bananen en mandarijnen ), maar ook een grote, rode Ajax-bidon en een oorkonde om mee naar huis te nemen. In een gezamenlijke afsluiting aan het einde van de dag kreeg elke groep via de juffrouw een voetbal van Ajax om in de pauzes mee te spelen en aan onze school werd een Ajax-certificaat aangeboden. Dit werd overhandigd aan juffen Lindsey en Sanne.
Al met al was het een erg interessante en vooral leuke dag voor groep 7 en 8. Misschien dat een volgende keer groep 5 en 6 eens aan de beurt is !